26. MAREC

                                                       26. MAREC

 

 

Milovaní, napomínam vás, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.

 

                                                                                                                                           1.Petrov 2,11

 

 

      I keď je človek vierou ospravedlnený , nie je úplne slobodný od zlých žiadostí. Preto musí každodenne Duch pôsobiť, aby telo krotil a podroboval, musí sa bezo zvyšku o to zasadzovať a bdieť, aby človek vo viere neklesal.

Preto sa klamú aj tí, ktorí vravi, že majú vieru, a myslia si, že im to postačuje a že im nehrozí nijaké nebezpečenstvo, keď zároveň povoľujú rozkošiam tela. Tam, kde je tvorčia viera, ona musí telo krotiť a držať na uzde, aby nekonalo, čo by chcelo.

      Nesmie však telo oslabovať a trýzniť ho. Dobré je, ak sa niekto postí, má ísť o správny pôst, že sa telu nedostáva viac, ako je potrebné. Aby zostávalo zdravé a mohlo pracovať a bdieť, aby sa ten starý osol neroztancoval všetečne na ľade a nezlomil si nohu, lež chodieval v uzde a nasledoval Ducha.

 

                                                                     Martin Luther:  Smerovník kresťanskej cesty

 

Komentovať