25. MAREC

                                                       25.MAREC

 

Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova.

 

                                                                                                                             Lukáš 1,38

 

Nikdy by nebola svätá Panna počala Syna Božieho, keby nebola uverila zvesti anjela, že sa tak stane, a povedala: Staň sa mi podľa tvojho slova. Aj Alžbeta ju pochválila: Blahoslavená, ktorá uverila, že sa splí, čo jej povedal Pán.

Obdivuhodné, že panenské srdce dokázalo uveriť v neslýchanú správu, že sama, bez muža, sa má stať matkou. Matkou veľkého Kráľa, ktorý je Synom Najvyššieho. Ona jednoduchá a chudobná, ako to dokázala pochopiť?

Duch Svätý ju však zatieni. “Som služobnica Pánova”. Odovzdávam Ti svoju vôľu. Vtedy keď to vyriekla, stala sa matkou. Stalo sa s ňou niečo mimoriadne neobvyklé v porovnaní so všetkými ostatnými matkami. Sila viery, čo dokázala uveriť slovám anjela, nie je nejakým nepatrným divom, je dôkazom, že číre slovo sa stalo Človekom.

 

                                                               Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

 

         

Pozn. 

25.marec je v cirkvi sviatočným dňom, ako deň počatia Kristovho života v Máriinom tele. V ECAV má názov: Zvestovanie narodenia Krista Pána.

Od 5.st. s názvom anunntiacio (incarnatio).

Komentovať