27. MAREC

                                                        27. MAREC

 

Lebo evanjelim sa nám práve tak kázalo ako im. Ale počuté slovo nič im neosožilo, keďže nezrástlo mocou viery s tými, čo ho počuli.                                                           

           

                                                                                                                                                 Židom 4, 2

 

  

     Keď počúvam, že Ježiš Kristus zomrel, moje hriechy sňal a nebesá mi vydobyl, počujem Evanjelium. Slovo sa rýchlo vytratí, keď ho niekto zvestuje, ale ak padne do srdca veriaceho, nikdy neodzneje nadarmo.

Túto pravdu nemôže nijaké stvorenie vyvrátiť, ani brány pekelné nič proti nej nezmôžu. Keby som sa ocitol hneď v pažeráku diabla, a dokážem sa zachytiť Slova, musím sa dostať na slobodu a obstáť tam, kde Slovo pretrváva. 

 

                                                                   Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať