20 rokov obnovy ev. zboru v Odese, Ukrajina

6.- februára t.r. v priestoroch cirkevného zboru Nemeckej ev. lut. cirkvi v Ukrajine v Odese konali sa oslavy 20. výročia obnovy ev. cirkevného zboru v Odese. Slávnosť započala modlitebnými bohoslužbami, po nich sa konala malá konferencia s názvom"20 rokov : využité možnosti alebo premárnené možnosti ?" . Potom sa v chráme apoštola Pavla konal slávnostný koncert.Slávnosť bola ukončená  ďakovnými službami Božími.

(www.delku.org.ua)

Komentáre k “20 rokov obnovy ev. zboru v Odese, Ukrajina

Komentovať