Maďarskí ev. biskupi a predsedníctvo cirkvi vydali pastiersky list

 

Zbor biskupov a gen. dozorca Ev. cirkvi v Maďarsku vydali v tomto čase pastiersky list pre členov cirkvi a všetkých občanov -nečlenov cirkvi. Obsahom listu je výzva upísať pre Ev.cirkev jedno percento z dane, kým druhé percento môžu upísať pre jednotlivé cirkevné zbory alebo lokálne cirkevné zariadenia. V liste sa konštatuje, že každý rok je upísaná suma pre cirkev vyššia, čo svedčí, že verejnosť oceňuje prácu a poslanie Ev.- cirkvi a v tomto znamení autori vyjadrujú nádej, že tak tomu bude i tohto roku, za čo darcom  vopred srdečne ďakujú.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať