LCMS otvorila tri luteránske dediny v Haiti

14. a 15. januára 2012 sa v Haiti konala slávnosť otvotenia troch luteránskych dedín, ktoré s pomocou financií Luteránskej cirkvi Misurskej synody v USA a iných partnerov postavili aj za koordinácie miestnej Evanjelicko-luteránskej cirkvi Haiti. Na slávnosti sa zúčastnili početní duchovní LCMS z USA Haiti i Dominikánskej republiky. 12 haitských rodín dostali kľúče od nových domov v oblasti známej ako Beaudouin. Popri tejto obci sú to aj Jackmel a Leogane. Spolu je tu 70 domov, dva štvorjednotkové obytné domy, dva kostoly, tri zdravotné strediská, nové sídlo seminára pre miestnu lut. cirkev a dva hosťovské domy. V jednom z nich v Leogane budú bývať seminaristi ako v internáte. Ako je známe, Haiti bolo postihnuté v januári r.2010 silným zemetrasením, z ktorého následkov sa spamätáva doteraz. Preto vedúci LCMS vyzývajú k ďalšej pomoci formou práce ako dobrovoľníci a finančných darov.

(www.lcms.org)

Komentovať