Bulharská luteránska cirkev

Ako všetci vieme, Bulharsko je balkánska krajina, slovanskí Bulhari rozprávajú po bulharsky, píšu cyrilikou.Drvivá väčšina obyvateľov je pravoslávnej viery. V r. 1993 tu začali misijnú prácu luteráni z kruhov Wisconsinskej synody z USA. Začali s rozšírovaním Biblie, zakladali biblické triedy a založili Kresťanské informačné centrum v Sofii. R.1994 bola cirkev zaregistrovaná vládou. R. 1996 otvorili Luteránsky biblický inštitút a seminár Bulharska. R.2000 bol ordinovaný prvý domáci pastor a prvá diakonisa. V súčasnosti má táto misijná cirkev 310 pokrstených  členov,  4 cirkevné zbory, 8 kazateľských staníc, 3 domácich pastorov, 2 študentov v biblickom inštitúte . Cirkev je členkou medzinárodnej  Konfesionálnej evanjelicko-luteránskej konferencie (CELC). Vedúcim cirkvi je pastor Strahil Naidenov zo Sofie.

(www.celc.info)

Komentáre k “Bulharská luteránska cirkev

Komentovať