Prijatie pri Pamiatke reformácie vo Viedni

V piatok 28. októbra 2011 sa v priestoroch Akadémie vied vo Viedni konalo tradičné prijatie pri Pamiatke reformácie. Akciu zorganizovali ECAV v Rakúsku, Reformovaná a metodistiícká cirkev v Rakúsku . Zúčastnilo sa ho do 300 osôb z oblasti cirkví, ekumény, politiky, hospodárstva a kultúry. Na prijatí rečníci zdôraznili potrebu angažovania sa v spoločnosti občanov Rakúska za väčšiu dekomokraciu, za väčší podiel "civilistov" a "čestných úradov, t.j. dobrovoľníkov, neplatených". Pri tejto príležitosti boli vyhodnotené a ocenené finačnými cenami niektoré projekty a diakonické zariadenia v roku ,ktorý ECAV v Rakúsku vyhlásila ako rok "čestného úradu – Ehrenamt ".  

(www.evang.at)

Komentovať