Žehnať či preklínať?

Náš slovenský evanjelický ľud, to je zvláštny ľud. Podobný ako bol kedysi Izrael. Mnoho máme s ním zhodného, spoločného. Len sa zamyslime nad terajšími náboženskými pomermi. Ako bol Izrael vyvedený z Egypta a potom šiel púšťou do zasľúbenej krajiny, tak i náš ľud mal svojho Mojžiša a Árona, svojich vysloboditeľov. Majster Jan Hus, Dr. M. Luther, Krman a mnoho iných verných mužov prispeli k tomu, aby i náš ľud vyšiel z Egypta prázdneho obradníctva, náboženskej strnulosti, mravnej neduživosti, kultúrneho spiatočníctva, a aby hľadal zasľúbenú krajinu náboženskej vrúcnosti, mravnej sily, kultúrneho rozkvetu. A dnes náš národ tu stojí, ako kedysi Izrael na hranici zasľúbenej krajiny....

Poznajme tvár našej duchovnej matky

         Poznajme tvár našej duchovnej matky                Ef 2, 4 – 10: “Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju velikú lásku, ktorou si nás zamiloval, (5) obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, – veď milosťou ste spasení! – (6) a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristu Ježiši, (7) aby vo svojej dobrote k nám v Kristu Ježiši ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. (8) Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; (9)...

Ďakovné služby Božie na Poriadí

      Ďakovné služby Božie na Poriadí Pane náš, čuj svoj ľud a posväť myseľ, hruď – z lásky nás uhosti tým slovom milosti! Nech ono v každý čas ku šťastiu vedie nás, povznáša posilou v živote – pri smrti nádejou premilou!  Amen. (M.R.) Ž 103, 1 – 5: “Dobroreč, duša moja, Hospodinu  a celé moje vnútro Jeho svätému menu! (2) Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! (3) On odpúšťa ti všetky tvoje viny On uzdravuje všetky tvoje nemoci. (4) Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. (5) Život ti sýti dobrými...