EBF zriadila E-knižnicu

knižnica EBF UK na svojich stránkach zriadila E-knižnicu:

http://www.fevth.uniba.sk/index.php?id=kniznica-novinky

V jej rámci chceme uverejňovať full-texty diel, ktoré už nespadajú pod
autorský zákon a sú teda voľne šíriteľné. V zásade sa jedná o
literárne diela, ktorých autori sú už viac ako 70 rokov po smrti.

Prvou takouto publikáciou sú Kvačalove Dejiny reformácie na Slovensku,
ktorú si už záujemci môžu voľne stiahnuť v troch častiach. Veríme, že
tým pomôžeme najmä študentom externého štúdia, ale nielen im.

Dúfame, že táto sekcia sa bude postupne rozrastať a pomôže našim
čitateľom. Privítame aj vaše návrhy, prípadne nám môžte poslať už
zoskenované publikácie. Súbory, prosím, posielajte v PDF formáte. V
prípade nejasností nás kontaktujte. Taktiež privítame dobrovolníkov,
ktorí by nám pomohli pri skenovaní dokumentov.

Komentáre k “EBF zriadila E-knižnicu

Komentovať