Generálny tajomník SRC v Pakistane

V dňoch 8. až 10. októbra 2011 navštívil gen. tajomník Svetovej rady cirkví ( SRC) Rev. Dr. Olav Fykse Tveit Pakistan. Sprevádzal ho Dr. Mathews George Chunakara , riaditeľ  komisie SRC pre cirkví v medzinárodných záležitostiach.Pri tejto návšteve vyzval k ochrane náboženských menšín v Pakistane.Je potrebné, aby štát prijal nevyhnutné opatrenia proti náboženskej neznášanlivosti. "Pakistánska vláda by nemala zatvárať oči pred kultúrou násilia,páchanej pomocou zákona o rúhaní. Zákon sa zneužíva a vyvoláva spoločnú nenávisť, netoleranciu a prenasledovanie náboženských menšín," uviedol Tveit na tlačovej konferencii v Lahore. Počas návštevy sa stretol s predstaviteľmi kresťanov v Pakistane, navštívil národnú Ekumenickú radu, zúčastnil sa  posviacky katedrály Modliacich sa rúk.Vo svojom pozdrave citoval verš zo žalmu 85,12b:"Spravodlivosť bude hľadieť z neba." Tveit predniesol príhovor na misijnej konferencii s témou:"Hľadanie Boha v meniacej sa a zložitej situácii." Konferenciu zorganizovala Cirkev Pakistanu.

(www.oikoumene.org)

Komentovať