Synoda Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku

V piatok 14. októbra 2011 sa v Luteránskom centre vo Varšave začala jesenná časť synody EAC v Poľsku. Na otváracích bohoslužbách v chráme sv. Trojice boli prítomní aj zahraniční hostia: z Dánska, Maďarska, ČR, Belgicka ,Nemecka. Poľsko je v súčasnosti predsedajúcou krajinou EÚ po Maďarsku.Po ňom túto funkciu prevezme Dánsko. Preto sa takýto dôraz kládol i na návštevy predstaviteľov lut. cirkví z týchto štátov. Na bohoslužbách kázal biskup z MR Tamás Fabíny. Hlavným programom bola správa biskupa EAC v PR J. Samieca. V nej hovoril o medzicirkevných vzťahoch, zahraničných návštevách, vzťahu štátu a cirkvi. Vyzval veriacich modliť sa za duchovné povolania -kňazov a členky diakonátu, lebo v ostatných rokoch počet prihlásených do týchto povolaní klesá. Synoda bude ukončená v nedeľu 16. októbra záverečnými službami Božími s Večerou Pánovou.

(www.luteranie.pl)

Komentovať