24 nových prvákov na Univerzite Jánosa Selyiho -teologickej fakulte v Komárne

Na Univerite Jánosa Selyiho, Reformovanej teologickej fakulte začína v novom študíjnom roku študovať 24 prvákov. Na 5-ročný magisterský program reformovanej teológie sa namiesto 15 prihlásilo iba 6 záujemcov, kým na nový trojročný bakalársky smer misiológie, diakónie a sociálnej práce 18 osôb. Celkovo má fakulta teraz zapísaných na štúdium vo všetkých ročníkoch spolu 80 poslucháčov.  

(www.reformata.sk)

Komentovať