Vedecká konferencia MAEK-u

V dňoch 30. septembra a 1. októbra 2011 sa v konferenčnom stredisku Lajosa Ordassa v Révfueloepe konala vedecká konferencia MAEK-u (Maďarská evanjelická konferencia, organizácia, ktorá združuje evanjelikov maďarskej reči v tzv. Karpatskej kotline).Na podujatie prišlo do 50 účastníkov z rôznych krajín Karpatskej kotliny. Program zahrnoval bohoslužby a tri odborné prednášky na témy materinského jazyka, cirkvi a národa. Treťou bola prednáška historika z Univerzity E.Lóranda Demmela Jozsefa na tému :Záťaž minulosti, súčasné problémy a budúce možnosti slovensko-maďarských vzťahov. Po prednáške nasledoval rad príspevkov, najmä tých, ktorí žijú pozdĺž hraníc. Na záver z funkcie vedúceho tajomníka organizácie pre vek rezignoval Pál Zaszkaliczky. Predsedníctvo mu poďakovalo za jeho 5 ročnú prácu, rezignáciu prijalo a do tejto funkcie menovalo od 1. januára 2012 Pála Lacknera.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať