Pozdravujeme Božieho služobníka A.Kruse pri jeho životnom jubileu

Arcibiskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ruska a iných štátov August   Kruse sa z Božej milosti dožil 27. júla 2011 okrúhleho životného jubilea – 70 rokov. Pri tejto príležitosti mu prajeme hojnosť darov Ducha Svätého v jeho práci, silné zdravie a Božie požehnanie pri vedení lodičky Kristovej cirkvi. "A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac ,že vaša námaha nie je márna v Pánu." 1. Kor. 15,58.

От всего сердца поздравляем Вас ,дорогой брат архиепископ , с юбилеем Вашей жизни – 70 летием со Дня рождения; желаем обильных даров Святого Духа для Вашей работы, силное здоровье и Божье благословение при руководстве лодочки Христовой Церкви. 1 Кор 15,58

От имени редакции сайта словацких лютеран www.evanjelik.sk

Ваш брат во Христе Владимир Ласка (в переводе значит Любовь).

Komentovať