Skončila sa 116. výročná konferencia Nemeckej evanjelickej aliancie

V stredu večer 3. augusta 2011 v kúpeľnom mestečku Bad Blankenburg v Durínsku sa začala 116. výročná konferencia Nemeckej evanjelickej aliancie. Na konferencii sa zúčastnilo do 2500 osôb z celého Nemecka, z nich takmer polovicu tvoria deti a mládež.Značná účasť   bola aj hostí z krajín bývalého Sov. zväzu – Ruska, Ukrajiny a Bieloruska. Témou konferencie bolo: "Žiť nádejou". Konferencia trvala do nedele 7. augusta. Na jej programe boli početné podujatia ako bohoslužby, semináre a aktivity voľného času. V diskusiách rečníkov zazneli o.i. hlasy o duchovnej kríze v Európe  a o prenasledovaní kresťanov vo svete.Na záver bol do úradu riaditeľa ústredného domu Aliancie v Bad Blankenburgu uvedený teológ Thomas Guenzel. Dom po rekonštrukcii teraz môže poskytnúť na ubytovanie až 100 lôžok pre hostí. Po celý rok sa tam konajú aktivity,ako semináre, biblické kurzy a pod. Počas totality toto stredisko hojne navštevovali aj naši bratia a sestry z ECAV. Nemecká evanjelická aliancia vznikla pred 125 rokmi ako združenie konzervatívnych protestantov z krajinských a slobodných cirkví, vnútornocirkevných spoločenstiev, ako aj viacerých mládežníckych, zborových a misijných diel. Generálnym tajomníkom je Herbert Steeb.

(www.ead.de)

Komentovať