Biblia – najprekladanejšie dielo vo svete

Biblia alebo jej niektoré časti boli od začiatku tohto roka preložené do 2527 rečí. Tým sa Biblia stala najprekladanejším dielom vo svetovej histórii, oznámila to Svetová biblická spoločnosť v piatok 22. júla t.r. v Reading (Anglicko). Podľa nej v ostatnom roku pribudlo 19 ďalších prekladov. Kompletná Biblia je teraz preložená do 469 jazykov, NZ do 1231 rečí a jednotlivé biblické knihy sú preložené  v 827 rečiach.Najviacej boli publikované v Ázii a krajinách Pacifiku.  Nasleduje Afrika, potom Amerika a nakoniec Európa.V umelých rečiach, ako je napr. esperanto, sú tri preklady. Svetová biblická spoločnosť zahrnuje 146 národných biblických spoločností. 

(www.ekd.de

Komentáre k “Biblia – najprekladanejšie dielo vo svete

Komentovať