Medzinárodné Lutherovo sympózium v Brazílii

Seminario Concordia v Sao Leopoldo , teologické vzdelávacie zariadenie Evanjelicko-luteránskej cirkvi Brazílie, sesterskej cirkvi SELK, od 5. do 8. júla 2011 organizuje 4. Medzinárodné Lutherovo sympózium . Prihlásených je naň do 220 účastníkov. Témou sympózia je:"Luther a Sväté Písmo- sola scriptura". 

(www.selk.de

Komentovať