Štyria pastori sú nominovaní pre voľbu na biskupa NALC

Štyria pastori boli menovaní ako kandidáti pre voľbu biskupa Severoamerickej luteránskej cirkvi (NALC). Zhromaždenie NALC 11. a 12. augusta 2011 v Hilliard, Ohio bude voliť nového biskupa NALC pre službu na obdobie štyroch rokov. Terajší biskup Paull Spring ,ktorý bol zvolený za biskupa vlani na prechodné obdobie jedného roka, vyhlásil, že sa nebude uchádzať o prevolenie na ďalšie 4- ročné obdobie. Kandidáti pre voľbu na biskupa sú: Rev.John F.Bradosky, Rev. James T. Lehmann, Rev. Paul A.Schultz a Rev. J.Larry Yoder.

(www.thenalc.org)

Komentovať