Rehor Uram Podtatranský — Hore – dolu

Hore hlavu, keď ťa závisť sveta
pichá — v srdce vráža zloby meč;
keď ťa zlostných tlačí tvrdá päta,
keď ťa závisť berie v podlú reč!
Srdce čisté hnusom nezakalí
podlý jazyk, ani zlostných ryk;
česť a meno, i čo hodné chvály,
jestli nie sám, nezničí ti nik!!

Lež dol’ hlavu, Otca nebeského
keď sa dotkne tvojho srdca prút;
keď i ťažký kríž snáď vôľa Jeho
vloží v útlu duše tvojej hruď!
Srdca čisté pred Bohom sa korí,
v Neho dúfa, v Ňom sa nadeje,
k Nemu láskou vrelou nyje, horí:
On ti ruže v cestu naseje!!

Komentovať