Michal Slávka – Najväčší dar

Dar veľký ľudstvu na oltár
Boh dáva – svoje Dieťa.
Ak prijmeš tento Boží dar,
tak bieda opustí ťa.

Ó, pochop, moje srdce mdlé,
nauč sa svetu mrieť.
Keď veľké tvoje súženie,
smieš väčšiu pomoc zrieť.

Na službu myslíš. Na postať,
či hľadíš na človeka?
Do jasiel pozri, na kríž hľaď!
Pán sa tam seba zrieka!

Komentovať