Kristína Royová – Neprišli sme na svet

Neprišli sme na svet
pre seba samého;
zato k sláve Božej,
a k blahu blížneho.

Tak svieťme jako tie
zore nad horami,
jako to slniečko
dobrými skutkami.

Príde náš Pán, príde,
s Ním Jeho odmena,
dávno ona verným
v nebi zasľúbená.

Komentovať