Adventná modlitba (M.R.)

M.Rázus: Adventná modlitba

Pane, Kriste, Spasiteľu,

dobrých vecí učiteľu, –

vzhliadni na nás v zhromaždení,

keď sme k Tebe obrátení, –

príď náš Hosti a z milosti –

ducha nášho rozradosti!

Nenechaj nás opustených, –

usúžených, ubolených, –

žehnaj z lásky práci našej,

Kde bôľ a žiaľ, Ty buď zdarom,

tešiteľom, aj lekárom! –

Popraj svetla našim očiam, –

uč sa chystať ku Vianociam,

i k tým časným, drahý Hosti –

i k tým slávnym na večnosti!  Amen

Komentovať