M.Rázus: Adventná modlitba (2)

Martin Rázus: Adventná modlitba (2) 

Tá cesta Tvoja, Pane náš,

nás večne s Tebou spája,

Ty sám nás po nej vodievaš

a uviesť chceš do raja.

Ach, veď nás, drahý, cestou tou,

a obdar láskou presvätou,

jej sily nech nás hája!

Nie kojiť hriešnu zvedavosť,

lež posilu nájsť v boji,

a počuť Teba, nebies Hosť,

čo život pre nás strojí.

A v Tvojom hlase poznať cieľ,

čo si nám všetkým zjaviť chcel

v tom sveta nepokoji.

Praj potešenie čerpať tým,

čo i dnes slzy ronia,

zmietaným biedou, chudobným,

v ich duši smútkov tôňa…

K sirotám, vdovám, nemocným

skloň sa sám slovom premocným,

keď bôle zvonom zvonia!

Tak daj sa chystať všetkým nám,

prijať Ťa, Pane milý –

Popraj, čo treba k Vianociam,

pokoja, zdravia, sily!

Nech svätíme, jak sám Ty chceš,

i kým nás k sebe nevezmeš –

v tej veľkej – svätej chvíli!  Amen 

Komentovať