Zuzanna Šintaj Klaučo — Bože Hospodine

Zuzanna Šintaj Klaučo — Bože Hospodine

Bože Hospodine, Stvoriteľu sveta,
otvor štedrú ruku k nám tohoto leta —
nechže prosba naša pred trón Tvoj zaletí,
a pominie súžba biednych Tvojich detí!

Požehnaj nám, Otče, z vysokého neba
potrebného telu, dušiam našim chleba —
požehnaj otcovsky všetkým svojim tvorom,
i tu, v rodnom kraji, i za dialnym morom.

Nekáraj nás už viac, jak predošlé letá,
že mnohí ešte vždy slúžia modlám sveta —
vzhliadni aspoň na nás, verné svoje deti,
nech nám milosť, láska Tvoja zas svieti!

Vzhliadni, Bože dobrý, v láske dávnej na nás,
a keď sme my slabí, Ty sám bojuj za nás —
vyčisť si prznenú od sveta vinicu,
nech neudúša viac zlý kúkoľ pšenicu.

Bože Hospodine, mocný Pane sveta,
v Teba sme dúfali pominulé letá —
otvor štedrú ruku k nám i toho roku
a žehnaj každému, Otče, nášmu kroku!

1918

Komentovať