Reformačné jubileum roku 2017 má byť globálnou udalosťou

Na zasadnutí Rady SLZ v Ženeve povedal jeho gen. tajomník Martin Junge, že slávnosti 500. výročia Reformácie v r. 2017 nemajú byť len záležitosťou nordických krajín Európy, ale globálnou záležitosťou , lebo reformácia zasahuje cirkvi na celom svete. Rada rozhodla kvôli úsporám vykonať reorganizáciu úradov a znížiť počet zamestnancov. Podrobnosti rozpracujú v priebehu roka. Príjem SLZ roku 2010 bol 102 miliónov USD. Výdavky činili okolo 100 miliónov USD. Najviac z nich šlo pre svetovú službu SLZ, zahŕnajúca rozvojové projekty a humanitárnu pomoc.

(www.ekd.de)

Komentovať