Členovia Švédskej cirkvi nemajú silný vzťah k cirkvi

Len 10% členov Švédskej cirkvi myslí si, že má silný vzťah ku cirkvi. A len 15% z členov verí v Ježiša. Ukazuje to veľký prieskum, ktorý medzi členmi vykonala cirkev. Výsledky výskumu boli prezentované v tieto dni na seminári v Štokholme. O.i. bol tu prítomný sociológ pre náboženstvo Jonas Bromader, šéf analýzy v cirkevnom úrade a zodpovedný za výskum. Výskum uskutočnili na jar 2010 a anketovaných bolo 10 700 členov. Na jednej strane je tu prítomná, nádej dávajúca cirkev s veľkými kontaktami a veľkým kapitálom pre dôveru. Na druhej strane sú členovia so slabým vzťahom ku cirkvi a nezáujmom o kresťanskú vieru. Tak končia posledné vety výskumu. Mnohé údaje v štúdii by mali vzbudiť v cirkvi poplach. Napríklad, že iba 15 % verí v Ježiša. Treba konštantovať , že počet ľudí navštevujúcich služby Božie dosahuje číslo okolo 300 tisíc.

(www.dagen.se)

Komentovať