Pavel Tomko – Ó, Duchu Svätý

Ó Duchu Svätý, Bože náš,
Ty štedrý darca neba,
posväť nás, darov požehnaj,
všade ich hojne treba,
ako v ten deň letníc veliký,
rozlej dnes svoje dary,
nech húf oddaných veriacich
zhalí sa v svätožiari.
Ako tých tam vtedy predivne,
pretvor nás v nových ľudí,
mnohí sú kleslí na duchu
a mnohý trápne blúdi;
vytrhni, zachráň, zdvihni, vzmuž,
v duši zjav Majstra, Krista
a ukáž, kadiaľ jediná
správna a cesta istá.
Buď s nami v celom živote,
buď, Duchu Svätý, stále –
by slúžili sme Pánovi
a žili k Božej chvále –
pomáhaj preniesť, čo príde:
súženie, pokúšanie
a preveď časom v nebesá,
daj vidieť vykúpenie.

Komentovať