Rozhovor: evanjelický biskup Eľko v postoj.sk

Rozhovor: evanjelický biskup Eľko v postoj.sk

“Môj otec by neveril, ako ďaleko sa cirkvi vo vzájomných vzťahoch dostali”.

“Čaká nás veľká reštrukturalizácia a spájanie cirkevných zborov,” hovorí evanjelický generálny biskup Ivan Eľko.

“Učme sa jedni od druhých a nevnímajme sa ako konkurencia. V dobre jedného je ukryté dobro ostatných. Ak jeden rastie, úžitok z toho majú všetci.”

“Dnes sa občas ocitáme v situácii, že v cirkevnom zbore, ktorý bol v minulosti žiadaný, sa uvoľní miesto a nikto oň nejaví záujem. Rovnako sa oproti minulosti častejšie stáva, že farár či kaplán vyhoria a rozhodnú sa odísť do civilného povolania.”

Viac tu: https://svetkrestanstva.postoj.sk/98090/moj-otec-by-neveril-ako-daleko-sa-cirkvi-vo-vzajomnych-vztahoch-dostali

Komentovať