Daniel Miloslav Bachát — Veno

Daniel Miloslav Bachát — Veno

I.
Nádherná svadba Ireny
hlučne bola slávená,
tešil sa ženích: tisíce
obdržala do vena.

A šťastie páru mladému
každý zaiste prial,
veď mali hojnosť, aký by
ich mohol stretnúť žiaľ?

Ako letá šli a šťastie tiež
s tisícmi zmizlo;
a tvár panej zbledla,
pánovi zvráskalo čelo.

A v dome zloba, nepokoj
a na ňom kliatba leží
a v ňom najnešťastnejší pár
ktorému čas v hrôze beží.

II.
Jednoducho šla Júlia
k sobášu vystrojená,
bola chudobná, ale veselá:
Bibliu mala do vena.

A páru tomu chudobnému
každý kríž predpovedal,
veď mladý zať nemal toľko
čím ženu by vychoval.

Ako letá šli a nešťastie
vždy viac a viac mizlo,
a líca panej rozkvitli
a manžel jasnil čelo.

A v dome radosť, blaho, pokoj,
anjelské nažívanie;
Biblia priniesla manželom
nebeské požehnanie.

Komentovať