Slovo evanjelia ku Kvetnej nedeli

"A zástupy,čo šli pred ním i za ním,volali:Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný ,ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach! Ev. Mat. 21,9

 

"Chváľte ho nebesá i zem, more i všetko, čo sa v ňom hemží, lebo Boh zachráni Sion…" Žalm 69,35-6a.

Komentovať