Služby Božie v CZ Sobotište

                           SLUŽBY  BOŽIE 

        

             VO  VEĽKOM  (TICHOM)  TÝŽDNI                               

                       

           A   NA  SLÁVNOSTI   VEĽKONOČNÉ:

 

Pôstna večiereň č.11 –  Utorok  o 18. hod.

                                      o 17.hod – Podbranč

 

Zelený štvrtok – SLB  s  VP  o 18 .hod. 

 

VEĽKÝ PIATOK –  SLB  s  VP – Pašie 

                                       o  10.3O hod.                  

                               Rovensko o 9.hod.

 

Biela sobota – prípravné SLB o 18.hod.

 

  1. SLÁVNOSŤ VEĽKONOČNÁ – SLB o 10.30

     Slávnostná večiereň o 18.hod.(nedeľa)

 

II. SLÁVNOSŤ  VEĽKONOČNÁ – SLB s VP        o 10.30.hod (pondelok) –  Rovensko o 9.hod.

  

                    Požehnané sviatky veľkonočné:

            Kristus je vzkriesený – určite je vzkriesený!

Komentovať