Reformačný fejs-Boh

Reformačný fejs-Boh

Poznáme to hádam všetci, malí i starší. Ráno s pár nacvičenými ťahmi prstov „pokrížikujeme“ „chytrý“ telefón namiesto seba, ako to v Malom katechizme napísal Luther: „Keď ráno vstávaš z postele, prežehnaj sa svätým krížom a hovor: V mene Boha Otca, Syna,  Ducha Svätého. Amen.“ Nie, nechceme tu kritizovať, alebo útočiť na moderné technológie, alebo byť nejakí spiatočnícky, len chceme upozorniť evanjelika 21. storočia, aby mu nenapadlo, aby prvým a zároveň posledným pohybom dňa prstom bolo poláskanie smartfónu. Informačné technológie menia aj nás, a s tým zažité kultúrne zvyklosti.

Internet a sociálne siete; to sú hlavne informácie. Zdieľanie (šírenie) oznamovanie, delenie sa o informácie. A sme fascinovaní ako sa v dobe reformácie myšlienky Dr. Martina Luthera rýchlo šírili. Bolo to samozrejme hlavne vynálezom kníhtlače, pomerne moderného média tej doby. Ale nielen to. Zdá sa, že reformátori veľmi dobre dokázali využiť ďalšie možnosti ako boli divadelné hry a letáková literatúra. Ďalšou oblasťou, ktorú reformácia využila bola viac ako činná komunikácia skrz listy.

Pokiaľ otázku reformácie pojmeme z hľadiska stredovekých médií, tak môžeme povedať, že Dr. Martin Luther bol:

 • Človekom, ktorý majstrovsky využíval kazateľnicu. Kázal jasne zrozumiteľne. Nekázal nejakú ťažkú, teoretickú teológiu, ale kázal veľmi prosto, prakticky a (to je zásadné) vedel veci sprostredkovať (medializovať) veľmi jednoducho.
 • Človekom, ktorý dokonale využil a využíval pomerne moderný prostriedok svojej doby t.j. kníhtlač. Bol schopný písať rýchlo, útočne a zrozumiteľne. Text po sebe väčšinou neopravoval. Bibliu citoval z pamäti, takže sa občas „netrafil“. Ale bol neskutočne rýchly, pracovitý, tvrdohlavý a tiež prchký a výbušný. Silné emócie sú cítiť z každého spisu.
 • Človekom, ktorý sa nebál používať vtip, alebo iróniu. (V jednom svojom spise premenoval svojho protivníka na „smradľavé pole“; namiesto Kaspar von Schwenckfeld – Stenckfeld)
 • Majstrom skratky, lebo vedel vystihnúť nielen podstatu, ale akoby dreň vecí.
 • Majstrom obrazu, lebo vedel písať tak, že čitateľ prirovnanie nielen čítal, ale „videl“.
 • Človekom, ktorý umne využíval ďalšie médium: hudbu a pieseň.
 • Človekom, ktorý bol schopný vidieť význam symbolu, a to nielen verbálne, ale aj výtvarne. Dôkazom je ruža, ktorú dnes nazývame ruža Dr. Martina Luthera. Symbolicky vyjadruje celé reformačné učenie.
 • Človekom, ktorý využíval plagáty pre znázornenie biblických právd. Malý katechizmus bol pôvodne tlačený ako didaktická pomôcka.
 • Človekom, ktorý ovládal a využíval mnoho jazykov. Bol veľmi komunikatívny.
 • „Blogerom stredoveku“. Jeho korešpondencia bola neskutočná!
 • Človekom, ktorý bol schopný zohnať pre šírenie evanjelia bohatých sponzorov.

A ako sme na tom my? Ako sa nám darí využívať mediálne prostriedky našej doby? Sme lepšie informovaní? Môžeme sa vďaka internetu na každú vec pozerať z rôznych strán, ale máme obavy, že sa vďaka tomu nepribližujeme k pravde. Je nepochopiteľné, keď niektorí ľudia (najmä z rímskej cirkvi) zastávajú na reformáciu a reformátorov nekompromisné, silné a odmietavé názory. Na otázku: Čítali ste niektoré spisy, knihy, názory? Odpovedajú: Nie, ale čítal som niekoľko recenzií a iné názory na internete (soc. sieťach). Uspokoja sa s tým, ale nechcú čítať „o veciach, knihách a ľuďoch“. My chceme čítať tieto knihy, poznať toho človeka a poznať túto vec. Je možné, že nebudeme mať názor na všetko. Ale budeme mať svoj premyslený názor na autorov, knihy a reformáciu. Všetko sa dá nájsť, ale množstvo informácií spôsobuje napočudovanie neinformovanosť. To dôležité sa objaví len na moment, potom sa stráca. Ľudia sa s úspechom dočítajú o celebritách, o vzťahoch, ale to podstatné je ťažké nájsť, vysekať či vydolovať zo záplavy iných správ.

Pokoj Vám!!

Komentovať