Hermann Miklas je opäť superintendentom v Štajersku

V sobotu 19. marca t.r. zhromaždenie superintendencie v Krottendorfe pri Weizi 70 hlasmi zo 75 odovzdaných hlasov nanovo potvrdilo v úrade doterajšieho superintendenta Štajerska Evanjelickej cirkvi a.v. v Rakúsku  Hermanna Miklasa, ktorému vypršalo prvé volebné obdobie. Miklas nemal protikandidáta.  Volebné zhromaždenie superintendencie pozostáva z delegátov všetkých cirkevných zborov, a to spolovice z ordinovaných a spolovice zo svetských delegátov.

(www.evang.at)

Komentovať