Veriaci ELCA doteraz už vyzbierali pre pomoc Japonsku 240 tisíc USD

Predsedajúci biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) Mark Hanson v piatok 18. marca t.r. oznámil, že veriaci tejto cirkvi vyzbierali ako pomoc pre Jaqponsko 240 tisíc  US dolárov. Cirkev tieto peniaze delí takto: 40 tisíc posiela pre SLZ v Ženeve ako príspevok pre expertov z Indie, ktorí pôjdu pomáhať trom lut. cirkvám v Japonsku, 100 tisíc USD pôjde priamo partnerskej  Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Japonsku pre jej pomoc pri katastrofách a ostatných 100 tisíc dolárov ide cez Church World Service, New York pre konzistórium 32 nevládnych organizácii Japonska a Národnú radu cirkví Japonska. ELCA má v Japonsku  22 misionárov, z nich  najmenej šiesti už Japonsko opustili.

(www.elca.org)

Komentovať