Hodina Zeme

V sobotu 26. marca 2011 od 20.30 hodiny do 21.30 hodiny lokálneho času sa bude konať akcia Hodina Zeme (Earth Hour). Aj mnohé cirkevné zbory Evanjelicko-luteránskej cirkvi vo Fínsku sa do akcie zapoja. Na hodinu vypnú svetlá a  čas venujú modlitbám a rozjímaniu. Vedenie cirkvi tohto roku nedalo zborom nijaké direktívy. Earth Hour organizuje celosvetová ochranárska organizácia WWF (World Wildlife Fund) , ktorej poslaním je zastavenie ničenia prirodzeného prostredia a vybudovanie budúcnosti , kde ľudia budú môcť žiť v harmónii s prírodou. Vlani sa do akcie zapojilo 126 krajín a vyše 4 tisíc miest. WWF tohto roku vyzvala počas Hodiny Zeme venovať minútu ticha obetiam katastrof v Japonsku.

(evl.fi); (www.hodinazeme.svetelneznecistenie.sk)

Komentovať