Evanjelické služby Božie v STV

Dňa 13. marca 2011 na 1. pôstnu nedeľu STV -Dvojka bude od 10.30 hodiny v priamom prenose vysielať evanjelické služby Božie z kostola vo Zvolenskej Slatine. Božie slovo bude zvestovať senior Zvolenského seniorátu Ján Peter Soták.

Komentovať