SLZ myslí na postihnuté obete v Japonsku

Svetový luteránsky zväz napísal listy trom vedúcim predstaviteľom luteránskych cirkví v Japonsku. V listoch ich ubezpečuje, že luteránske spoločenstvo na celom svete myslí na nich, na ich cirkvi, pastorov a cirkevných pracovníkov a modlí sa,aby vedeli múdro duchovne viesť a organizovať pomoc v tejto ťažkej dobe. List podpísal úradujúci gen. tajomník SLZ Rev. Chandran Paul Martin. Martin potvrdil, že SLZ je pripravený podporiť humanitárnou a diakonickou pomocou ľuďom postihnutým deštrukčným zemetrasením, cunami a najnovšie aj poškodenými atómovými elektrárňami. Listy boli adresované: Rev. Sumiyuki Watzanabe, prezidentovi Japan Evangelical Lutheran Church, Rev. Shigeo Sueoka, prezidentovi Kinki Evangelical Lutheran Church a Rev. Yutaka Kumei, prezidentovi Japan Lutheran Church. Prvé dve cirkvi sú plnoprávne členky SLZ, tretia je pridružená v SLZ. Spolu tieto tri cirkvi majú zhruba 27 tisíc členov.

(www.lutheranworld.org)

Komentovať