Zo života SELC

2.marca t.r. sa v Novosibírsku konala synoda Sibírskej evanjelicko-luteránskej cirkvi. Synoda pracovala nad vyhlásením cirkvi, schválila zriadenie cirkevného zboru SELC s menom Blahozvest v hlavnom meste Moskva .Jeho duchovnými budú kňaz Ivan Černyšev a diakon Sergej Kiriušatov, ktorý bol biskupúom V. Lytkinom ordinovaný za diakona počas bohoslužieb v ten istý deň. Synoda zvolila konzistórium a vypočula si informácie propstov o stave prác v cirkevných zboroch. Vo vyhlásení sa hovorí, že SELC sa hlási ku konfesijným luteránskym cirkvám. Je verná Písmu a cirkevnej tradícii. Hoci väčšina jej zborov je na Východe Ruska (Sibír a Ďaleký Východ), nebude sa brániť zakladaniu zborov aj v európskej časti Ruska, či inde. Nechce to robiť nijakým lovením duší, či konkurenciou k iným luteránskym cirkvám. S vedeúcimi týchto cirkví chce viesť čas od času teologické rozhovory, ktoré by postupne mali byť zárodkom budúceho zjednotenia.

(www.lutheran.ru)

Komentovať