Ordinácia nového ruského farára v Krasnojarsku

V nedeľu 27. februára 2011 sa v cirkevnom zbore ELKRAS v Krasnojarsku konala slávnosť ordinácie a súčasne inštalácie za zborového farara v tomto meste Gleba Pivovarova, absolventa teologického seminára v Novosaratovke. 25-ročný Gleb je v poradí už piatym ruským pastorom v tejto cirkvi. Ordináciu vykonal nový biskup Otto Schaude za asistencie propsta Michaila Fellera a farára Stefana Wagenera. Mladý duchovný bude zaopatrovať okrem cirkevného zboru Krasnojarsk aj ďalších 11 obcí v tomto kraji. Slávnosť bola veľkým dňom pre veriacich, lebo po dlhom čase uprázdneného miesta sa im konečne dostalo duchovného pastiera.  

(www.elkusfo.ru)

Komentovať