Dietrich Brauer -nový biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi európskej časti Ruska

Synoda Evanjelicko -luteránskej cirkvi európského  Ruska 10. marca t.r. v Moskve zvolila za svojho nového biskupa 28-ročného farára ,doterajšieho biskupského vizitátora (zástupcu biskupa) Dietricha Brauera. Brauer pochádza z nemeckej rodiny v Rusku, vyštudoval teológiu v Novosaratovke na teol. seminári ELKRAS, v rokoch 2006-10 slúžil ako duchovný v senioráte Kaliningrad v v cirkevnom zbore Gusev. Je ženatý s farárkou. ELC európského Ruska má asi 120 cirkevných zborov a skupín v 12 seniorátoch. V ELKRAS je čo do počtu členov najsilnejšia regionálna cirkev. Sídlom biskupa je Moskva.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať