Lutherova cesta v býv. NDR

29. januára t.r. sa bude v Dessau-Rosslau konať Deň Lutherovej cesty so zástupcami cirkví, turizmu a komún. Prvý raz ide o otvorenie okruhu Lutherovej cesty v dĺžke 410 km , ktorá spojí dve mestá s Lutherovým pobytom Wittenberg a Eisleben. Akcia sa robí v vrámci Lutherovej dekády a prípravy na veľké jubileum Reformácie r. 2017. Cesta povedie cez tri spolkové krajiny: Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durínsko. Slúžiť má pútnikom , turistom a návštevníkom historických miest spojených s M.Lutherom.

(www.idea.-de)

Komentovať