Lipská misijná práca oslavuje 175 rokov od svojho založenia

V tomto roku oslavuje Lipská misijná práca 175. výročie  svojho založenia. Počas celého roka sa budú konať akcie. 25. januára t.r. sa  jubileum pripomenie prednáškami a výstavou o Indii vo Franckeho ústave v Halle. Do Indie totiž boli vyslaní prví misionári z Lipska. Vyvrcholením budú oslavy 1.-3. júla t.r. s  mottom: "Misia – zdieľanie spája." Na oslavách budú zástupcovia partnerských cirkví z Indie, Tanzánie a Papuy -Novej Guiney.Na slávnostných bohoslužbách 3.júla bude kázať krajinský biskup Jochen Bohl z Drážďan. Okrem toho sa práca predstaví na Kirchentagu v Drážďanoch a rozhlasovými sl. Božími na Pamiatku reformácie 31.okt. v rádiu MDR. Lipskú misiu dnes podporujú : Ev.luteránska krajinská cirkev Saska a Mecklenburska a Ev. cirkev Stredného Nemecka.  

(www.idea.de)

Komentovať