Anglikánski ex-biskupi sa stávajú katolíckymi kňazmi

Traja bývalí anglikánski biskupi boli 15. januára t.r. v katolíckej  Westminsterskej katedrále v Londýne vysvätení za katolíckych kňazov.  Využili pápežskú konštitúciu z r. 2009 o možnosti zriadenia osobitných diecéz pre konvertitov z anglikánstva. Konzervatívni biskupi a ďalší 50 kňazi sa rozhodli kvôli ordinácii žien a praktizujúcemu homosexualizmu medzi kňazmi opustiť túto cirkev. Noví katolícki kňazi na základe mimoriadnej výnimky môžu byť aj ďalej ženatí, ak nimi boli pred katolíckou vysviackou. Celkovo opustilo anglikánsku cirkev 440 teologicky konzervatívnych kňazov. Anglikánska cirkev v Anglicku má 25 miliónov členov, kým rím. kat. v celej V. Británii 4,8 miliónov .

(www.idea.de)

Komentáre k “Anglikánski ex-biskupi sa stávajú katolíckymi kňazmi

  1. Boris

    "Noví katolícki kňazi na základe mimoriadnej výnimky môžu byť aj ďalej ženatí, ak nimi boli pred katolíckou vysviackou."

    Citovaná veta je dosť nepresná, Katolícka cirkev totiž plne uznáva manželstvá, ktoré uzavreli dotyční páni v anglikánskej cirkvi za platné, sviatostné a nerozlučiteľné manželstvá. Jasné, že môžu (dokonca musia) ostať ženatí! Katolícka cirkev však neuznáva ich ordináciu, ktorú prijali v anglikánskej cirkvi. "Mimoriadna výnimka" im umožnila, aby boli v Katolíckej cirkvi vysvätení za kňazov, nie aby zostali ženatí.

Komentovať