Mária Royová – Za slobodu

Mária Royová – Za slobodu

Za slobodu svojho rodu
uč sa trpeť, mladá krv,
uč sa, viesť ho k Ježišovi,
pre Krista ži najsamprv!

Zapri seba, zreč sa chleba,
ak to žiada Ježiš tvoj!
S živly sveta zbúrenými,
Jemu k sláve, pusť sa v boj.

Za slobodu svojho rodu
uč sa trpeť, mladý svet!
Jemu venuj, najprv Jemu,
svoj ideál a svoj vzlet.

Bojuj, hľadaj, pracuj, strádaj,
kým Boh žitia chce ti priať.
Za odmenu, v meste slávy
zrieš s radosťou rod svoj stáť!

Komentovať