Personálne zmeny v ECAV

Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- október 2019

  •  04.11.19
  •   Referát ľudských zdrojov
  •   Z GBÚ
Personálne zmeny v CZ ECAV na Slovensku- október 2019

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  01. 10. 2019 – do 01. 11. 2019.

Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Lucia Fagová – do CZ Nižná Slaná – Kobeliarovo (GES),od 15. 10. 2019
Mgr. Danica Fojtíková – do CZ Turany (TUS), od 15. 10. 2019
Mgr. Eunika Jurková – do CZ Banská Štiavnica (HOS), od 15. 10. 2019
Mgr. Emília Velebírová – do CZ Koceľovce (GES), od 15. 10. 2019
Mgr. Katarína Devečková – do CZ Uhorské (NOS), dňom 18. 10. 2019
Mgr. Samuel Velebír – do CZ Dobroč (NOS), dňom 18. 10. 2019
Mgr. Samuel Mišiak, PhD. – do CZ Hlboké (MYS) dňom 01. 11. 2019
Mgr. Jaroslava Mišiaková – do CZ Prietrž (MYS) dňom 01. 11. 2019
Mgr. Oľga Klátiková – do CZ Bratislava – Prievoz (BAS) dňom 01. 11. 2019 

Zmeny na kaplánskych miestach:
Mgr. Danica Fojtíková, seniorálna kaplánka LOS – od 01. 10. 2019 kaplánka v CZ Turany (TUS)

Od 01. 10. 2019 do pracovného pomeru v ECAV na Slovensku nastúpili:
Mgr. Branislav Balca, kaplán do CZ Pondelok-Hrnčiarska Ves (NOS – ZD)
Mgr. Jakub Ferko, kaplán do CZ Pozdišovce (ŠZS – VD)
Mgr. Peter Hlavatý, kaplán na farárskom mieste do CZ Rožňavské Bystré (GES – VD)
Mgr. Jana Kendžurová, seniorálna kaplánka LOS (VD)
Mgr. Michaela Púpalová, seniorálna kaplánka ZVS (ZD)
Mgr. Michaela Ravasz Pogányová, PhD., kaplánka do CZ Tekovské Lužany (DNS – ZD)
Mgr. Paulína Šofranková, kaplánka do CZ Bratislava-Petržalka ( skrátený pracovný úväzok)
Mgr. Vladimír Vančík, zborový kaplán do CZ Rimavská Píla

Administrovanie cirkevných zborov:
CZ Zlaté Moravce od 15. 10. 2019 – Mgr. Ivan Boženík,zborový farár v CZ Nitra
CZ Čankov od 01. 11. 2019 – Mgr. Jana Lauková, zborová farárka v CZ Pukanec

Nástup na materskú dovolenku oznámili:
Mgr. Irena Gajdošová, zborová farárka v CZ Očová – dňom 10. 10. 2019

Nástup z MD / RD oznámili:
Mgr. Katarína Devečková, námestná farárka na mieste seniorálnej kaplánky RIS, teraz námestná farárka na farárskom mieste v CZ Uhorské  – dňom 18. 10. 2019 

Skončenie pracovného pomeru oznámili:
Mgr. Pavel Melicherčík, námestný farár v CZ Senné (NOS) – dňom 30. 11. 2019 

2 Komentáre k “Personálne zmeny v ECAV

  1. Mgr. Marian Sedláček

    Zmeny na papieri sú v ECAV obľúbená metóda. Vraj stačí zmeniť štatút, a z Myjavy sa stane najživší zbor ECAV na Slovensku.

Komentovať