Voľby biskupa VD po prvom kole

page1image376

VÝCHODNÝDIŠTRIKTEvanjelickejcirkvia.v.naSlovensku

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku (DP VD) sa na svojom zasadnutí dňa 8. novembra 2019 vPrešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 1. kole:

Celkový počet konventuálov: 8731
Mgr. Dušan Cina získal: 2552 hlasov, 29,23%
Mgr. Katarína Hudáková získala: 2868 hlasov, 32,85% Mgr. Peter Mihoč získal: 2740 hlasov, 31,38%

DP VD konštatuje, že za biskupa VD v 1. kole volieb nebol zvolený nikto.
DP VD preto vyhlasuje 2. kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V abecednom poradí: Mgr. Katarína Hudáková a Mgr. Peter Mihoč.

Volebné konventy 2. kola sa uskutočnia v termínoch: 24. novembra 2019 alebo 1. decembra 2019.
Konečný výsledok volieb biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku bude známy 13. decembra 2019.

Spracoval: Mgr. Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD, Prešov

Komentovať