Prvý krok ECAV a Kompasu

Prvý krok k spolupráci Evanjelickej cirkvi a. v. a Tréningového centra Kompas

Prvý krok k spolupráci Evanjelickej cirkvi a. v. a Tréningového centra Kompas
  •  05.11.19
  •   Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa
  •   Spravodajstvo

V pondelok, dňa 4. novembra 2019 sa na Biskupskom úrade Východného dištriktu v Prešove stretli všetci traja naši evanjelickí biskupi v úrade, Ivan Eľko, Slavomír Sabol a Ján Hroboň, s predstaviteľmi Tréningového centra Kompas (TCK).

TCK pôsobí ako podporná kresťanská organizácia, ktorá vedie, vyučuje a umožňuje zdieľanie a odborný rast vedúcich dorastov a mládeží nie len v Evanjelickej cirkvi a. v., ale aj v iných cirkvách, napr. Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty baptistov a Kresťanských zborov. Naša cirkev počas posledných 30 rokov slobody nemá svoje vlastné vzdelávacie stredisko pre vedúcich spoločenstiev mladých ľudí v našich cirkevných zboroch. Dôležité je však povedať, že medzi aktívnymi pracovníkmi TCK pôsobí takmer 70 % evanjelikov a. v., ktorí sú aktívni aj vo svojich vlastných cirkevných zboroch ECAV.
Po modlitbe sa predstavili pracovníci TKC: Peter Hrubo, Denisa Harčárová, Peter Michalčík a člen Správnej rady TCK Marián Kaňuch. Spoločne oboznámili biskupov s projektmi – formátmi, v ktorých TKC rozvíja svoju činnosť:
KECY – misijný tábor pre necirkevnú mládež v anglickom jazyku, konaný za podpory miestnych cirkevných zborov,
ŠPM  Škola pre pracovníkov s mládežou, ktorú si pochvaľujú všetci absolventi,
FUSION – zvestovanie evanjelia cez rozvíjanie hudobného, výtvarného a dramatického nadania,
KPM  konferencia pracovníkov s mládežou, asi najznámejší projekt TCK,
EXIT TOUR – misia na školách a
EDGE – misijná služba športom.

Bratia biskupi otvorili aj tému rizík a niektorých negatívnych skúseností s medzicirkevnými organizáciami. Rozvinula sa diskusia, ako sa v spolupráci vyhnúť nedôvere a ako sa na oboch stranách správať tak, aby sme dôveru obnovovali a posilňovali.
Stretnutie sa konalo v otvorenej a bratsko-sesterskej atmosfére, ktorá je predpokladom aj ďalšej spolupráce. Dôležitá bude aj vzájomná dohoda, ktorú by obe strany mohli v budúcom roku uzavrieť a pravidelne hodnotiť jej dodržiavanie. Všetko v záujme napredovania mládežníckych spoločenstiev v našich cirkevných zboroch a tiež v záujme budúcnosti našej milovanej cirkvi, ktorú si bez mladých ľudí ťažko vieme predstaviť.

4 Komentáre k “Prvý krok ECAV a Kompasu

  1. lubo batka st

    To muselo byť veľmi zaujímavé zoznámenie a predstavenia sa biskupov ECAV najmä s br.Kaňuchom, ktorý svoje člensto v Správnej rade doteraz nezverejňoval, i keď kanddidoval na gen.biskupa. Škoda, že sa zo správy nedozvedáme viac o “téme rizík a negatívnych skúseností s medzicirkevnými organizáciami”. Zrejme viac napovie budúce znenie “Dohody”.

  2. Mgr. Marian Sedláček

    Marián Kaňuch ti môže byť svetlým príkladom, ako sa pracuje vo veľkom zbore. Riziká spomínajú najmä zaprdení hejluteráni. My so živými kresťanmi tvoríme cirkev, nie cirkevné organizácie.

Komentovať