M. Rázus – Kajúca

Smutno, presmutno mi;
ťarcha na svedomí!
A Ty, Kriste, kým ja v prachu,
stojíš biely-čistý celý:
zdvihni dušu plachú!

Rúcho poškvrnené,
hrozia hriechu tiene,
však Ty, Pane, pre tú muku
tam na dreve – ustaň v hneve,
podajže mi ruku!

Posilň ducha – telo,
obleč v rúcho bielo,
roznieť v srdci viery plameň:
pravde tu žiť – Tebe, slúžiť –
až na veky! Amen.

Komentovať