GBÚ oznamuje: Zomrel Dušan Vagaský


Zomrel Dušan Vagaský
  •  29.08.19
  •   Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka
  •   Oznamy

Pán Boh si dňa 28. augusta 2019 povolal z tejto časnosti do večnosti brata Ing. Dušana Vagaského, bývalého riaditeľa Generálneho biskupského úradu. Zomrel vo veku 63 rokov. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bude 2. septembra 2019 o 15:00 hod. v ev. a. v. kostole vo Vyšnom Žipove. Pozostalej rodine vyprosujeme veľa síl a Božieho požehnania. 

Vyslovujeme úprimnú sústrasť pozostalým a pripájame sa k potešujúcim prosbám.

Komentovať